29.03.2023

Vi er med på å bygge det nye renseanlegget i Hokksund

På oppdrag for Øvre Eiker kommune startet NCC i januar opp arbeidet med å bygge Hokksund renseanlegg. Vi er med som underentreprenør på elektro og styring.

Fakta om anlegget

Det nye renseanlegget er totalt på 3712 kvm, med en grunnflate på 2112 kvm.  Renseanlegget skal ha en kapasitet på ca 30 000 PE (personekvivalenter), og vil fordoble rensekvaliteten i kommunen.

Miljø i fokus

Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner, og prosjektet skal gjennomføres som en fossilfri byggeplass. Det skal installeres varmepumpe som gjenvinner varme fra renset avløpsvann, samt solcellepaneler på tak og fasade mot sør. Prosjektet skal også legge frem et klimagassregnskap.

Oppgraderingen av renseanlegget vil gi positive effekter for Drammenselven, og bidrar med de høye rensekravene også til en renere Oslofjord.

Elektriker fra Arro

Vi leverer

  • Solceller til tak og fasade
  • Automasjon hardware
  • Belysning
  • Tavler
  • Generatorer
  • Pls
  • Lynvern
  • Kameraovervåkning
  • brannvarsling
  • Teleslynger

I installasjonsarbeidet samarbeider vi tett, både med entreprenør NCC, Rambøll på modulering/ prosjektering men også leverandører, som Goodtech på automasjon, , Elcor på tavler, PV Solar på solceller og Glamox på belysning.

Illustrasjon: NUNO arkitektur for NCC